اگر من خرید حساب روسی جفت، من نیاز به استفاده از vpn در هنگام دانلود بازی قفل شده است و منطقه? یا فقط در زمانی که من بازی

اگر من خرید حساب روسی جفت، من نیاز به استفاده از vpn در هنگام دانلود بازی قفل شده است و منطقه? یا فقط در زمانی که من بازی

خرید فیلترشکن