7 بهبود شما باید بدانید در مورد Xiaomi MIUI

MIUI 10 به روز رسانی است که در نهایت از این ماه نورد آینده همه چیز از 3 Redmi و Redmi 5A به 2S Mi 6 و Mi مخلوط. مهم ترین روز رسانی تا به حال دیده ایم نیست اما بسیاری از ویژگی های جدید MIUI 10 وجود دارد.

چه چیزی باعث بروز ارزش دانلود نگاهی به برخی از بهترین ویژگی های MIUI 10 شما باید بدانید اینجاست.

حالت عمودی برای دوربین های تک

 A پرتره گرفته شده با دوربین تنها در MIUI 10. انجمن های MIUI

با حالت عمودی به طور معمول نیاز به راه اندازی دوربین های دوگانه به منظور جذب اطلاعات عمیق و دیگر جزئیات. اما سال گذشته روند نسبت به راه حل های مبتنی بر نرم افزار با یک دوربین ارائه نتایج جامد در روند دیده است. حالت عمودی پیکسل 2 مقاله مرتبط “/>