صفحه اصلی گوگل صحبت می کند و در غرفه گوگل خانه گوگل ” width=”840″ height=”561″ srcset=”https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2017/12/Google-Home-3-840×561.jpg 840w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2017/12/Google-Home-3-300×200.jpg 300w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2017/12/Google-Home-3-768×513.jpg 768w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2017/12/Google-Home-3-16×11.jpg 16w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2017/12/Google-Home-3-32×21.jpg 32w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2017/12/Google-Home-3-28×19.jpg 28w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2017/12/Google-Home-3-56×37.jpg 56w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2017/12/Google-Home-3-64×43.jpg 64w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2017/12/Google-Home-3-1000×668.jpg 1000w, https://cdn57.androidauthority.net/wp-content/uploads/2017/12/Google-Home-3-1200×801.jpg 1200w” sizes=”(max-width: 840px) 100vw, 840px”/>

>

 اسپانیایی تایید کرد که آن دستگاه خانه در حال حاضر پشتیبانی اسپانیایی. </li>
<li> شما می توانید انتخاب از سه گویش اسپانیایی از جمله اسپانیا، مکزیک، و ایالات متحده </li>
<li> گوگل همچنین اعلام کرد که خانه و خانه کوچک در مکزیک در دسترس هستند. </li>
</ul>
</div>
<hr/>
<p> حتی اگر اسپانیایی در دسترس به عنوان بخشی از دستیار گوگل زبان برای خانه، خانه خانه کوچک و حداکثر در دسترس نبود. به عنوان گوگل رسما اعلام کرد که تمام دستگاه های سه صفحه اصلی می توانید به صحبت می کنند و درک اسپانیایی که دیگر در مورد است. </p>
<p> سازگار با سه نسخه های محلی اسپانیایی: اسپانیا و مکزیک و ایالات متحده دو سوئیچ به زبان اسپانیایی، از دست دادن منو در صفحه اصلی <a href=Google app. از آنجا, انتخاب تنظیمات در منوی تنظیمات و سپس زبان اسپانیایی را انتخاب کنید.

در اخبار مرتبط گوگل هم که خانه و خانه کوچک در مکزیک در دسترس هستند اعلام کرد. جفت دستگاه در اسپانیا آغاز شد هفته گذشته. مقاله مرتبط

به همین دلیل است که گوگل این زمان طولانی به رول اسپانیایی به دستگاه های اصلی آن نامشخص است. اگرچه شرکت بی سر و صدا کردن گزینه بیش از دو هفته گذشته نورد، دستیار فنی اسپانیایی از ماه مه 2017 هنگامی که آن را هنوز در جازه زندگی پشتیبانی. هر چه ممکن است استدلال، خوب به زبان های اضافی برای تجهیزات خانه هوشمند گوگل است.

صحبت از زبان های اضافی گوگل تایید کرد که دستیار بیش از 30 زبان پایان سال پشتیبانی خواهد شد. اگرچه ما نمی دانیم کدام کشورها ممکن است کسانی شرکت همچنین این گزارش دستگاه های خانه خود را در بسیاری از کشورها، انتخاب خواهد کرد.

سرانجام, گوگل تایید دستیار تشخیص زبان صحبت می کنند و در نوع پاسخ به طور خودکار خواهد شد. هر چند ویژگی هنوز به رول است که به خصوص مفید برای خانواده های چند زبانه است.