Rollout T-Mobile RCS جهانی مشخصات خانه اما بیش از حد هیجان زده

  • T-Mobile CTO نویل ری rollout T-Mobile RCS مشخصات جهانی آغاز شده است که اعلام می کنید.
  • با این حال، rollout فقط یخ برای کهکشان S7 و لبه S7 و با آندروید کار نمی کند.
  • این یک شروع خوب است اما اکثریت قریب به اتفاق کاربران T-Mobile قادر نخواهد بود به استفاده از به روز رسانی.

RCS جهانی فن آوری مشخصات است که در نهایت متن پیام به دوران مدرن را برای کاربران آندروید-هنوز برای همه در دسترس نیست. در واقع به سختی در دسترس هر کسی است.

با این حال، T-Mobile متعهد یکی از دو رهبر بودن هنگامی که می آید به آوردن RCS به تمام مشتریان خود و دیروز آن در آن وعده خوبی ساخته… از مرتب کردن. با توجه به صدای جیر جیر از T-Mobile CTO نویل ری, بروز رسانی مشخصات جهانی کردن صاحبان دو در حال حاضر سامسونگ کهکشان S 7 و لبه کهکشان S7 تنها نورد:

درک