برجسته ما از وبلاگ CES-Keezel

ما به تازگی از پشت CES نمایش مصرف کنندگان الکترونیک در لاس وگاس کردم. با 100 + گفتگوهای روز آن شگفت انگیز است چه مقدار از آن در فقط چهار روز در نشان دادن و پيگيری ضروری در هفته بعد می توانید.

ما ملاقات با برخی از بزرگ ایالات متحده خرده فروشان و توزیع کنندگان و در بالای آن کشف بازارهای جدید است که ما میخواهیم در ماه های آینده کشف.

ما هیجان زده به بهره دریافت کرده اند از تعداد زیادی شرکت های بیمه (آمریکا، بریتانیا و اروپا) که آن را به عنوان مناسب طبیعی با بیمه های اینترنتی است که آنها در حال حاضر از دو شرکت فروش است.

فرصت دیگری جالب است Keezel به عنوان هدیه شرکت. ما در حال حاضر دو دستور از شرکت های که می خواستم Keezel به عنوان هدیه شرکت داشته اند، اما در حال حاضر ما مخاطبین جدید برای دیدن اگر ما این را در جریان درآمد جامد در سال 2018 می توانید.

امروز سرمایه گذاری شده در Keezel.