چگونه من که پیشنهاد روتر DNSSEC پیدا کردن و DNSCrypt به عنوان ویژگی های builtin (را با یک سرویس دهنده DNS استفاده می شود) می تواند?

> چگونه من که پیشنهاد روتر DNSSEC پیدا کردن و DNSCrypt به عنوان ویژگی های builtin (را با یک سرویس دهنده DNS استفاده می شود) می تواند?

خرید فیلترشکن

2 دیدگاه برای “چگونه من که پیشنهاد روتر DNSSEC پیدا کردن و DNSCrypt به عنوان ویژگی های builtin (را با یک سرویس دهنده DNS استفاده می شود) می تواند?”

  1. PiHole (the dns-adblocking service) has a very to use web interface where you can select dnssec with a DNS server (providing they offer that).

    Check http://www.opennic.org for more info on dns-servers (with no financial motivation to sell your information) which offer dnssec.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.