شبکه اختصاصی مجازی و از راه دور دسکتاپ

> اگر کسی من برخی از هدایت را می خواهم بدانم. در واقع آنچه من می خواهم اتصال به سرور من خانه با استفاده از کنترل از راه دور دسکتاپ (win10 و server08) و تمام ترافیک ارسالی من بروید که از طریق openvpn نیاز است. من فرض کنید من دو کارت شبکه نیاز دارید. یکی statically اختصاص داده شده به شبکه خانه ام، و یکی برای استفاده از vpn پیکربندی. این ممکن است با استفاده از openvpn نیاز است؟ مثل تمام ترافیک اینترنت من می خواهد بیش از vpn به جز از راه دور دسکتاپ و به اشتراک گذاری فایل. در پیش است.

خرید فیلترشکن