اگر من استفاده از VPN از ابتدای راه اندازی حساب و همیشه میل به استفاده از همان سرویس دهنده، می تواند تعداد هنوز وب سایت من با استفاده از VPN?

اگر من استفاده از VPN از ابتدای راه اندازی حساب و همیشه میل به استفاده از همان سرویس دهنده، می تواند تعداد هنوز وب سایت من با استفاده از VPN?

خرید فیلترشکن

یک دیدگاه برای “اگر من استفاده از VPN از ابتدای راه اندازی حساب و همیشه میل به استفاده از همان سرویس دهنده، می تواند تعداد هنوز وب سایت من با استفاده از VPN?”

  1. Yeah. Some sites blacklist location-specific IP’s. A good example is 4chan. Almost no VPN will work because even if you use a server that’s never been posted with before, you’ll be location banned (the server boxes will all be in the same area). Same principle could apply to any site that chooses to do that too.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.