10 ویندوز برای حمایت از خدمات VPN حزب 3rd?

> هنگام اضافه کردن یک اتصال VPN در ویندوز 10 قطره اول پایین جعبه می گوید: “سرویس دهنده VPN” با تنها یک گزینه “ویندوز (داخلی)”. این پیشنهاد کند که دیگر ارائه دهندگان ممکن است قادر به توسعه خدمات است که می توان کنترل از درون رابط بومی به عنوان openvpn نیاز?

ویرایش: [This post] (انجمن https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/fc828318-8b8a-456f-ae16-88914d3aaa7f/how-to-add-another-vpn-provider? = win10itpronetworking) در انجمن های آن ممکن است شود آینده را در آینده نشان می دهد.
اطلاعات بیشتر در github مورد شماره [here] (https://github.com/OpenVPN/openvpn-gui/issues/51) و مایکروسافت [here] (https://docs.microsoft.com/en-us/uwp/api/Windows.Networking.Vpn)

خرید فیلترشکن

یک دیدگاه برای “10 ویندوز برای حمایت از خدمات VPN حزب 3rd?”

  1. You’ll have to use a third party application for OpenVPN on Windows for now. And possibly also the feature since they haven’t shown any hurry in supporting more modern options.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.