صفحه اصلی راه اندازی VPN سوال

> اگر شما راه اندازی VPN از محتوای بین سرویس گیرنده دستگاه و vpn سرور شما در شبکه خانگی شما کانال که خود را premesis و امید برای ناشناس ماندن در حالی که در خانه شما امن هستند، ترافیک ورودی معمولی هست ترافیک اینترنت فقط میشود رمزگذاری شده بین vpn سرور و کلاینت که در همان محل است اگر کسی برای پیدا کردن آدرس آی پی آن هنوز هم شما به premisis که در آن شما با فرض که شما آن را در همان محل به عنوان شبکه اختصاصی مجازی با استفاده از هستند، می شود سرور?
اشتباه هستم؟ بیایید می گویند شما می خواهید تا مطمئن شوید که هیچ کس sniffs را حواله بانکی (گیریم که آن ندارد HTTPS) آنها هنوز هم قادر خواهند بود تا حدودی تصرف داده ها بین ISP (و یا شما اعتماد به ISP) و روتر قبل از آن به لپ تاپ شما از VPN tunneled بودن?

خرید فیلترشکن