Malvertising, نرم افزارهای مخرب & آگهی سیستم های

>

آیا شما دیده ما آخرین مورد مطالعه با کیمیا? حق بیمه شبکه تبلیغات آنلاین است که گرد هم می آورد ناشران حق بیمه و تبلیغات مستقیم، کیمیا، تبدیل GeoEdge دو تخصص در آگهی امنیت و تایید . با هم، ما شده اند قادر به: (1) کاهش زمان صرف شده در آگهی 70%؛ سیستم 2 ـ اطمینان از یکپارچگی شبکه خود را; (3) اجرای استانداردهای کیفیت تلفن همراه آگهی.

انریکه Nogal مدیر آن بود این را می گویند: “ما برای کار با GeoEdge برای اطمینان از اکوسیستم آگهی های تمیز و امن برای شرکای ما هیجان زده است. رویکرد خود را انعطاف پذیر و مشارکتی ما آرامش خاطر و اعتماد به نفس به جلو حرکت می دهد.” 

کامل مطالعه موردی را بخوانید! 

.