VPN روتر به روتر دوم همراه با ویرجین مدیا روتر/مودم. صندوق امانات کنم؟

بنابراین من من ویرجین مدیا Superhub بشاش کردن هیچ یک VPN wifi و شبکه های متصل به یک کامپیوتر که به VPN نیاز ندارد. در آن زمان روتر ASUS بیرون آمدن از پورت های شبکه 4 با شبکه اختصاصی مجازی مشتری بر روی آن. دستگاه های فای و یا دستگاه های شبکه متصل به روتر ASUS عبور همه VPN و DNS test نشت. اما در نهایت اتصال آن هنوز ا ویرجین مدیا روتر/مودم (که در حالت فقط مودم) عبور است. می توانید اعتماد ASUS VPN اتصال امن است?
(در واقع است [this] (https://www.vpnuniversity.com/wp-content/uploads/2017/10/Dual-router-diagram.png) راه اندازی اما من Ssid هر و یا هر چیزی شبیه به آن تغییر نکرده است, آن همه فقط به نظر می رسید به کار کردن خفاش.)

خرید فیلترشکن