گیگابایت، ترابایت و Petabytes چقدر است؟

شما بدون شک شنیده شرایط گیگابایت، ترابایت، petabytes یا اطراف قبل از پرتاب، اما چه دقیقا می کنند از نظر ذخیره سازی دنیای واقعی چیست؟ بیایید نگاه دقیق تری به اندازه شبکه را.